Missie & Visie

foto nieuwe website 12

Missie
Graag wil ik toegevoegde waarde leveren door jou, je bedrijf of medewerker(s) bewust te maken van wat je doet, wil doen en kan doen, zodat het bedrijf, de werkvloer en/of jouw leven geen energie kost maar energie oplevert en (noodzakelijke) veranderingsprocessen ten goede keren.

Dit doe ik door te prikkelen, inspireren en te verrassen door in de ontmoeting openheid, eerlijkheid en verfrissende creatieve invalshoeken aan te bieden waardoor bewustwording ontstaat.

Visie
Externe en interne ontwikkelingen zijn van invloed op jou of je bedrijf. Doordat je er midden in zit, is het soms lastig het geheel te overzien of keuzes te maken. Ondersteuning van buitenaf kan dan gewenst zijn. En de wereld verandert continu. Sommige zetten we bewust in, andere overkomen ons. Niet alle veranderingen vinden we fijn, staan we op te wachten, of geven het effect dat we gewenst hadden. Als je zicht hebt op wat een situatie met je doet, op je eigen reactiepatronen en onderliggende normen, waarden, overtuigingen en wensen, geef je jezelf de kans om regie te nemen in het veranderingsproces. Een open en eerlijke blik naar jezelf is hierin vaak de eerste stap.

Terug naar welkom. Of wil je weten wat ik voor je kan betekenen? Mail voor info.