Portfolio

foto nieuwe website 14

Interim, advies & begeleidingstrajecten
De meeste werkervaring (bijna 25 jaar) heb ik in de geestelijke gezondheidszorg, arbeidsre-integratie en onderwijs in zowel publieke als private sector. In deze sectoren staan motivatie- en veranderingsprocessen van mens en organisatie centraal waardoor ik voor meerdere sectoren van meerwaarde kan zijn.

Voorbeelden van projecten/activiteiten zijn:

 • Casuïstiekbegeleiding Arcus
 • Coaching management Levanto
 • Teamintervisie RIBW Levanto Maastricht
 • Dagvoorzitter Virenze medewerkersdag
 • Projectleider IHKS Gilde Opleidingen
 • Interimmanager Philadelphia Zorg Werk en Begeleiding Zuid
 • Interim Hoofd en veranderbegeleider Levanto Groep, Maatschappelijke Opvang
 • MT ontwikkeltrajecten en coaching, Onderwijs
 • Trainer boeiend en binden, Onderwijs
 • Interim & adviestraject WEBU Environment
 • Opzetten consultatieproject Verslavingszorg, Mondriaan
 • Opzetten re-integratiebedrijf WerkInvent BV, Mondriaan- ChainWorks
 • Implementatie inzet Zorgmonitor als detectie-instrument in re-integratie , WerkInvent
 • Ontwikkelen nieuwe dienstverlening voor jongeren, Licom Talent
 • Advies zorgstructuur ROC breed passende bij overheidsontwikkelingen (passend onderwijs, focus op vakmanschap, VSV convenant, etc), ROC Arcus
 • Interim- manager team schoolmaatschappelijk werk, steunpunt studie en handicap en aanval op de uitval, ROC Arcus
 • Advies nieuwe marktmogelijkheden, Re-Set leefstijlverbetering
 • Advies uitvoering BeroepsPraktijkVorming, ROC Arcus
 • Advies en ondersteuning uitwerking job-aid, Locus Training, Coaching & Advies
 • Analyse en advies onderwijsconcept MBO niveau 2 i.h.k.v. regionaal VSV, ROC Arcus
 • Bedrijfsadviestraject, Locus Training, Coaching en Advies
 • Implementatietraject ‘best practice MBO 2 onderwijs’ in de praktijk, LVO
 • Gespreksleider ‘waar staan we’, bestuur Miet & Griet
 • Gespreksleider teamontwikkeltraject, Mondriaan
 • Gespreksleider i.h.k.v. mantelzorgdagen: familie als bondgenoot
Op Linkedin staan de aanbevelingen voor de interim/advies opdrachten.

 

Eendagmet/ coaching
Ervaringen met #eendagmet zijn individueel. Bij het tabblad mirtel lees je hoe anderen mij ervaren hebben.
Hier wil weer geen witregel komen dus easter egg 2.

Boek Noten Gekraakt en daaruit voortvloeiende lezingen
Op you tube staan filmpjes en lezingen die zijn opgenomen.

Deel Je Verhaal
Dit is platform dat ruimte biedt om ervaringen te delen. Op de website www.deeljeverhaal.nl staat een verzameling  van de verhalen. Tevens is dit een middel dat gebruikt kan worden in teamontwikkeltrajecten.

 

Terug naar het tabblad welkom. Heb je vragen of wil je meer informatie, stuur dan een mail.